Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ACI

SPEAKERS OF THE FUTURE 2023

Nội dung cuộc thi: Học sinh tự chọn các chủ đề phù hợp: Môi trường, gia đình, bạn bè, giáo …

Giáo viên Việt nam

I. Giáo viên giảng dạy IELTS Trần Thị Hằng – IELTS 8.0 Vũ Thùy Trang – IELTS 8.0 Nguyễn Văn …

Giáo Viên Bản Ngữ

  Names           – Country      –      Qualification Mr. Robert      – England  …