Anh Văn Giao Tiếp các cấp độ

  • Vận dụng Tiếng Anh trong đời sống thực tế, vận dụng giao tiếp bằng Tiếng Anh về các chủ đề gần gũi, thực tế.
  • Vận dụng Tiếng Anh trong môi trường làm việc: phỏng vấn, trả lời điện thoại, giao tiếp nơi công sở, cách thuyết trình, tham gia các cuộc họp.
  • Rèn luyện sự tự tin trong môi trường quốc tế, khẳng định bản thân và thăng tiến trong công việc
  • Chương Trình ngoại Khóa
  • Nhằm áp dụng kiến thức đã học vào thực tế
  • Nâng cao sự tự tin khi giao tiếp tiếng anh
  • Phát triển kỹ năng sống
  • Rèn luyện thể chất
  • Kích thích tinh thần học tập của học viên