Anh Ngữ Thiếu niên Young Leaders ( Trên 11 tuổi ) Ket – Pet – Ielts

  • Hoàn Thiện và phát triển 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết .
  • Mở rộng kiến thức và hiểu biết về văn hóa, môi trường & các vấn đề xã Hội.
  • Tự tin thuyết trình trước đám đông và giao tiếp tiếng anh lưu loát
  • Rèn luyện kỹ năng tư duy và phát triển toàn diện bản thân

–    Tập làm quen và nâng cao khả năng làm bài để tham gia các kỳ thi KET, PET, FCE, IELTS