Anh ngữ Thiếu Nhi – Super Kids (6 -12 tuổi) Staters- Movers – Flyers

Rèn luyện phát triển 4 kỹ năng ngôn ngữ : Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Xây dựng phương pháp học tập, khơi gợi niềm đam mê môn học

Chuẩn bị cho trẻ các kỹ năng và phương pháp học cần thiết để bước vào các kỳ thi Anh Ngữ Quốc Tế Cambrige: Starters, Movers và Flyers.

Phát triển tư duy và cảm xúc :thông qua các hoạt động ca, múa, diễn kịch,…bằng tiếng Anh