Phân Khúc loại B- Trung Cấp

Phân Khúc loại hình B- Trung Cấp

Là phân khúc Khá tốt giành cho trẻ Mầm non ở các vùng nông thôn phát triển mạnh.

Môi trường an toàn, phù hợp với mức sống và chi tiêu tài chính tại các thành thị nhỏ hoặc các vùng nông thôn đang phát triển.
+ Học Phí : 3.000.000 – 5.000.000 (Tùy theo khu vực đặt địa điểm của nhà trường để có mức học phí phù hợp)
+ Cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập của trẻ.