Giới thiệu

ACI ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL

Ngày thành lập: 14/01/2013

Ngày chính thức hoạt động: 25/05/2015

Số lượng Học viên từ 2013 – 09/2019:

  • Chương trình Quốc Gia: 13.951 Học viên
  • Chương trình Quốc Tế: 9.251 Học viên

Số lượng học viên đang học: 1.750 – 2000 học viên

Đơn vị quản lý: Sở Giáo dục & Đào Tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Các chi nhánh trực thuộc:

  • Chi nhánh ACI Phước Bửu – Xuyên Mộc – BRVT
  • Chi nhánh ACI Hòa Hiệp – Xuyên Mộc – BRVT
  • Chi nhánh ACI Phú Mỹ – TX. Phú Mỹ – BRVT
  • Chi nhánh ACI Phước Hưng – Long Điền – BRVT.
  •  Trường Mầm Non Song Ngữ ACI

Ngày thành lập: 2021

Phân khúc Cao cấp – Loại hình A, B