Bài tập về nhà tháng 04/2020 dành cho các lớp tại ACI

Bài tập về nhà tháng 04/2020 dành cho các lớp tại ACI

Học viên Click vào các file dưới đây để làm bài tập về nhà. nộp lại cho các Cô phụ trách lớp học nhé.

FLYERS

IELTS

KET

Movers

PET

STARTERS