Ngày 28/08/2018 các bạn học viên thiếu nhi ACI biểu diễn Tiết mục kịch “Little Red Riding Hood”

 

Các bạn học viên ACI tự tin thể hiện khả năng tiếng anh trong tiết mục kịch “Little Red Riding Hood”