Thúy Hạnh – Thủ Khoa Flyers Cambridge 2018

Ngoài việc học Tiếng anh ở trường, em còn học ở nhà và học tại trung tâm Anh ngữ ACI được hơn 03 năm.

Em cám ơn thầy Cô tại ACI đã giúp đỡ em rất nhiều.

Em xin cám ơn.

https://www.facebook.com/ACIENGLISHCENTER/videos/801398420239579/