THÔNG BÁO ĐI HỌC TRỞ LẠI TRÊN TOÀN HỆ THỐNG

Anh ngữ Quốc tế ACI

??? THÔNG BÁO
ACI Trân Trọng thông báo đến quý Phụ Huynh và các em học sinh về lịch đi học tại Trung Tâm sau thời gian dài cách ly vì dịch Covid 19
? Học sinh các lớp Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, Ielts, Communication trên toàn hệ thống ACI sẽ đi học trở lại từ ngày 04/05/2020
? Học sinh các lớp Kids sẽ tiếp tục nghỉ và đi học trở lại vào ngày 11/05/2020