Nguyễn Lê Thanh Thúy – Đạt IELTS 7.5

Nguyễn Lê Thanh Thúy – Đạt IELTS 7.5

Video chia sẻ kinh nghiệm thi để đạt được IELTS 7.5 ( British Council) của Nguyễn Lê Thanh Thúy