Hứa Thiên Ngân (Sunny) – Đạt Giải nhất cuộc thi Speaker of The Future

Hứa Thiên Ngân (Sunny)         

Đạt Giải nhất cuộc thi Speaker of The Future