Hoạt động dã ngoại

Nướng cá
Ăn trưa
Băt heo

Bieu dien Văn nghệ Hoa Hiep
Nhóm 1 Phước Bửu
Nhóm 2 Phú Mỹ