Giáo viên Việt nam

I. Giáo viên giảng dạy IELTS

 1. Trần Thị Hằng – IELTS 8.0
 2. Vũ Thùy Trang – IELTS 8.0
 3. Nguyễn Văn Dũng – Cử nhân
 4. Trần Thị Thắm – Thạc Sĩ

II. Giáo viên Flyers – Ket – Pet

 1. Nguyễn Thị Thu Hoài – Cử nhân
 2. Đinh Thị Ngọc – Cử nhân
 3. Nguyễn Thị Tình – Cử nhân
 4. Nguyễn Thị Quỳnh Như – Cử nhân
 5. Nguyễn Thị Diệu Huyền – Cử nhân
 6. Lê Hoàng Thủy Tiên – Cử nhân
 7. Nguyễn Thị Lệ Thu – Cử nhân
 8. …. (đang cập nhật)

III. Giáo viên Kids – Starters – Movers

(Đang cập nhật)