Gia Như (MiA) Đạt Giải nhì cuộc thi Speakers of the Future cấp độ Flyer

Gia Như ( MiA) Đạt Giải nhì cuộc thi Speakers of the Future cấp độ Flyer