HV Thiếu nhi Viết báo tường bằng Tiếng anh tặng thầy/cô ACI nhân ngày 20/11/2019

HV Thiếu nhi tại ACI viết báo tường bằng Tiếng anh tặng thầy/cô ACI nhân ngày 20/11/2019

  1. Bài viết của Nguyễn Thái Thanh Thùy – 9 tuổi (Đạt giải nhất)

    Nguyễn Thái Thanh Thùy
  2. Bài viết của Lê Thị Cang Uyên – 10 tuổi (Đạt giải nhì)

3. Bài viết của Phú Nguyễn Ngọc Hân – 9 tuổi (Đạt giải ba)

4. Bài viết của Nguyễn Đăng Khoa – 9 tuổi (Đạt giải khuyến khích)

Xin cám ơn các em.