Cang Uyên (Tina) Đạt Giải nhất cuộc thi “Speaker of the Future” cấp độ Movers